ปรามโอกาสน้ำท่วม ฉวยขึ้นราคาผัก

ปรามโอกาสน้ำท่วม ฉวยขึ้นราคาผัก

เศรษฐกิจ1409

นายอุดม ศรีสมทรง เศรษฐกิจ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า จากสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่ ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรในหลายภูมิภาคเสียหาย เกษตรกรเก็บเกี่ยวได้ลำบากและลดพื้นที่การเพาะปลูกลง ส่งผลให้ในขณะนี้พบว่าราคาผักบางชนิดสูงขึ้นบ้าง โดยกรมได้ ติดตามสถานการณ์ราคาใกล้ชิด โดยเฉพาะในแหล่งเพาะปลูกใหญ่ในพื้นที่ที่ประสบปัญหา

ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคาผัก ณ ตลาดสี่มุมเมือง จังหวัดปทุมธานี พบว่าราคาปรับขึ้นลงตามราคากลไกตลาด และยังไม่มี การรายงานความเสียหายทั้งในพื้นที่ที่มีฝนตกชุก ทำให้ปริมาณยังคงมีเพียงพอ ไม่เกิดความขาดแคลน อย่างไรก็ตาม กรมยืนยันจะดูแลให้ ราคาขายปลีกสอดคล้องกับราคาต้นทุน ไม่ให้มีการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคา แต่หากพบว่าพื้นที่ใดมีปัญหา กรมจะเชื่อมโยงผักจากแหล่งผลิตสู่ผู้บริโภคโดยตรงทันที เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาราคาสูงหรือขาดแคลน

กรมจะส่งเจ้าหน้าที่ออกติดตามสถานการณ์ราคาผักอย่างต่อเนื่อง เศรษฐกิจ และเน้นย้ำผู้ค้าให้ปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจน ห้ามฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาโดยไม่เป็นธรรม และหากตรวจพบว่ามีการจำหน่ายสินค้าในราคาแพงเกินสมควรจะมีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือว่าปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และกรณีที่ไม่ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายจะมีโทษสูงสุดปรับไม่เกิน 10,000 บาท ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นการจำหน่าย สินค้าหรือบริการที่ไม่เป็นธรรม สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด จะส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบ หากพบผิดจริง จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

You may also like...